De bevolking van Peru: oorspronkelijk | inheems | groei | piramide

Peru is een apart land met een mooie bevolking. Het is dan ook interessant om meer over de bevolking van Peru te weten. Daarom heb ik hier onderzoek naar gedaan.

Er wonen momenteel zo’n 32,5 miljoen mensen in Peru. Dit aantal is nog steeds groeiende, maar de groei zwakt wel af. Dat is goed te zien aan de bevolkingspiramides. De bevolkingsdichtheid is 25,3 personen per vierkante kilometer. Het grootste gedeelte van de Peruaanse bevolking bestaat uit de oorspronkelijke bevolking (indianen). Ook is er een groot aandeel mestiezen en blanken. Er zijn niet zoveel immigranten. Daarnaast zijn er nog inheemse stammen in Peru die geïsoleerd in het Amazonegebied wonen. 

De bevolkingspiramide van Peru

Net als van elk land wordt er van Peru een bevolkingspiramide gemaakt. Een bevolkingspiramide geeft de hoeveelheid van mannen en vrouwen aan per leeftijd van een land. Een andere naam hiervoor is bevolkingsdiagram.

Dus van Peru zijn er ook bevolkingspiramides. Deze  bevolkingspiramides zijn te vinden op de website van Population Pyramid. Daar komt ook de onderstaande piramide van de bevolking van Peru vandaan.

Bevolkingspiramide van Peru - 1983

In 1983 woonden er ongeveer 19 miljoen mensen in Peru. De verdeling tussen mannen en vrouwen was nagenoeg gelijk. Wel had de bevolkingspiramide een soort piramide vorm. Het geboortecijfer was hoog. Ook het sterftecijfer was hoog. Dit soort bevolkingspiramide staat model voor ontwikkelingslanden.

Inmiddels zo’n 40 jaar verder is er wel wat veranderd in Peru. Dat kan je ook zien aan de bevolkingspiramide van Peru van 2018.

Bevolkingspiramide van Peru - 2018

Zoals op basis van de bevolkingspiramide van 1983 was de bevolking van Peru in 2018 erg gegroeid wanneer je deze vergelijkt met de Peruaanse bevolking in 1983. In 2018 bestond de bevolking uit bijna 32 miljoen mensen. De vorm van de bevolkingspiramide is ook veranderd. De vorm van de bevolkingspiramide is als een toren. Dit hoort bij een economisch verder ontwikkeld land.

Er is dus vooruitgang in Peru. Dat kan je ook zien aan de bevolkingspiramide van 2019.

Bevolkingspiramide van Peru - 2019

De vorm van deze piramide verschilt niet veel van die van 2018. Wel kan je zien dat de bevolking is gegroeid naar 32,5 miljoen mensen in 2019.

De bevolkingsgroei in Peru

Het is duidelijk dat de bevolking van Peru is gegroeid van 1983 naar 2019. Toch zal dat niet blijven doorgaan. De bevolkingspiramiden geven dit ook aan. Bij een een bevolkingspiramidevorm van een toren, groeit de bevolking nog wel, maar is het waarschijnlijk dat de bevolking uiteindelijk zal krimpen. Hier is dan ook een grafiek van.

Grafiek van de bevolkingsgroei van Peru

Bron: Population Pyramid

Volgens de verwachtingen zal de bevolking van Peru nog vele jaren toenemen, maar met een minder groot percentage. Uiteindelijk zal in 2067 de bevolking van Peru op zijn grootst zijn. Er zouden dan in totaal zo’n 41,6 miljoen mensen in Peru wonen.

De bevolkingsdichtheid van Peru

Ook wordt van over de hele wereld de bevolkingsdichtheid bijgehouden. De bevolkingsdichtheid is de verhouding tussen het aantal personen en de oppervlakte van het land in vierkante kilometers. Voor Peru moet er dus gedeeld worden door het oppervlak van 1.285.215,6 km2.

De bevolkingsdichtheid van Peru in 2019 was 25,3 personen / km2. In Nederland is de bevolkingsdichtheid 412,5 personen per vierkante kilometer. Het is op zich dus veel rustiger in Peru.

Echter een groot gedeelte van de bevolking van Peru woont erg geconcentreerd in de hoofdstad Lima. Nagenoeg een derde van de totale Peruaanse bevolking woont hier. Het oppervlak van Lima is zo’n 2627 vierkante kilometer. Dit betekent dat de bevolkingsdichtheid van Lima gelijk is aan zo’n 3850 personen per vierkante kilometer.

Dit betekent dat er ook gebieden zijn met een hele lage bevolkingsdichtheid. Hierbij kan je denken aan het oerwoud of de gebieden boven de 4000 meter boven zeeniveau.

De samenstelling van de bevolking in Peru

De samenstelling van de bevolking van Peru wordt niet gedetailleerd bijgehouden. Alle waarden die hierover worden gegeven zijn schattingen.

Wel duidelijk is dat de grootste bevolkingsgroep in Peru bestaat uit indianen. Dit zijn de oorspronkelijke bewoners van Peru. Deze groep heeft een aandeel van zo’n 45% van de totale bevolking. Daarmee is het dus ook de grootste bevolkingsgroep in Peru. Deze bevolkingsgroep woont voornamelijk in het Andesgebergte en het oerwoud.

Een andere bevolkingsgroep zijn de blanke bewoners. De oorsprong van deze bevolkingsgroep is voornamelijk Spaans. Dat komt natuurlijk door de Spaanse overheersing van Peru vanaf de 16e eeuw tot de 19e eeuw. Ze meesten hebben dus al voor lange tijd hun wortels in Peru. De grootte van deze bevolkingsgroep is zo’n 15% van de totale Peruaanse bevolking. De meeste mensen van deze bevolkingsgroep wonen in de kuststreek van Peru.

Natuurlijk is er ook nog een mix van de indianen met de blanke bewoners. Dit zijn de mestiezen. Mestiezen vormen zo’n 37% van de Peruaanse bevolking.

Dan blijft er nog zo’n 3% over. Een deel hiervan zijn afstammelingen van de slaven die de Spanjaarden uit Afrika meenamen om op de plantages in Peru te werken.

Een ander deel vormen de migranten. Deze komen voornamelijk uit Aziatische landen zoals China en Japan. Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw kwamen er veel migranten uit deze landen om spoorlijnen aan te leggen.

De oorspronkelijke bevolking van Peru

Zoals ik heb aangegeven bestaat de grootste bevolkingsgroep nog steeds uit de oorspronkelijke bewoners van Peru. Vaak spreken ze nog steeds hun eigen taal. De grootste oorspronkelijke taal is Quechua. Maar een klein deel van de bevolking spreekt Aymara.

Deze bevolkingsgroep stamt dus grotendeels nog af van de inca’s. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere culturen zoals die van Wari, Chavin en Nazca. Meer over de culturen van de oorspronkelijke bevolking van Peru heb ik geschreven bij de geschiedenis van Peru. Het is altijd goed om meer over de geschiedenis van een land te weten voor je er naar op reis gaat. Dit geldt zeker voor de geschiedenis van Peru, want de geschiedenis van Peru is erg rijk.

De inheemse bevolking van Peru

Ook in de tijden van de inca’s en de andere culturen was er een inheemse bevolking in de oerwouden van Peru. En nu zijn er nog steeds inheemse stammen. Omdat er in de Amazone weinig wegen zijn kunnen ze nog steeds geïsoleerd van de rest van de Peruaanse beschaving leven.

Dit wordt echter wel steeds moeilijker. Peru wil steeds meer grondstoffen uit het Amazonegebied halen. Hierdoor dringt de Peruaanse beschaving de leefgebieden van deze inheemse stammen binnen.

En deze inheemse bevolking van Peru hebben een groot leefgebied nodig. Vaak trekken ze namelijk door het oerwoud. Ze zijn altijd op zoek naar eten. Dit doen ze door te jagen, te vissen en te fruit, groenten en noten te verzamelen.

Inheemse indianen

Bron: Survival International

Het Peruaanse gedeelte van het Amazonegebied is groot. Er zijn geen officiële tellingen van het aantal inheemse stammen in dit gebied. Er wordt geschat dat er ongeveer zo’n 15 inheemse stammen in het Peruaanse amazonegebied wonen. Hieronder vallen onder andere:

  • Cacataibo
  • Isconahua
  • Matsigenka
  • Mashco-Piro
  • Mastanahua
  • Murunahua
  • Nanti
  • Yora

De indianen willen geen contact met de beschaving. Naast de verkleining van het leefgebied de indianen zijn ook ziekten uit de beschaving een bedreiging voor de indianen. Om de indianen te beschermen zijn er organisaties opgericht. Eén daarvan is Survival International. Kijk op hun website als je de indianen in Peru wil helpen.